Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Japan

04 05 2020 19:30 Phòng hòa nhạc Ishikawa Ongakudo

Nhạc trưởng | Conductor                 OKISAWA NODOKA

Program | Chương trình   

L. v. BEETHOVEN                              Overture to Opera “Egmont”, Op. 84


L. v. BEETHOVEN                              Symphony No. 7 A-major, Op. 92

Bình luận

Bình luận