Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Japan

03 05 2020 20:30 Phòng hòa nhạc Ishikawa Ongakudo

Nhạc trưởng | Conductor                          HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Erhu                                                              LI SAIKA              

Piano                                                            YAMASHITA YOSUKE

Piano                                                            KOKUBU HIROKO

Piano                                                           KONDO YOSHIHIRO

Violin                                                            BÙI CÔNG DUY

Program | Chương trình   

N. MAEDA                                                “Three Major Piano Concertos” from TCHAIKOVSKY, GRIEG, RACHMANINOV

ZHAO JIPING                                            Qiao's Grand Courtyard

VIETNAM FOLKSONG                                 "Se chỉ luồn kim" arranged by TRẦN MẠNH HÙNG

SAINT-SAINS                                               Introduction et Rondo capriccioso, Op. 28

F. KREISLER                                                 Liebesleid

Bình luận

Bình luận