Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Japan

03 05 2020 12:40 Phòng hòa nhạc Ishikawa Ongakudo

Nhạc trưởng | Conductor                 ENLUIS MONTES OLIVAR


Độc tấu | Soloist              
Piano                                                   YAMASHITA YOSUKE

 

Program | Chương trình   

G. GERSHWIN                                   Overture "Girl Crazy"


G. MILLAR                                         Moonlight Serenade


D. ELLINGTON                                   Take the A train

G. GERSHWIN                                    Rhapsody in Blue

Bình luận

Bình luận