FEDERICO FELLINI - NINO ROTA SPECIAL / HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

15 10 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor          VALTER BORIN


Độc tấu | Soloist              
Flute                                           ANDREA GRIMINELLI

 

Program to be informed

 

Bình luận

Bình luận