Family Concert (HOÃN)

27 05 2020 20:00 Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam

Nhạc trưởng | Conductor          CHUNG MIN

Narrator                                 BÙI NHƯ LAI

Bình luận

Bình luận