Family Concert

29 05 2020 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Nhạc trưởng | Conductor         TRẦN VƯƠNG THẠCH

Narrator                                 BÙI NHƯ LAI

 

Program to be informed

Bình luận

Bình luận