Skip to main content

Subscription Concert

Subscription Concert Vol. 143

Program

 • Subscription Concert Vol. 143

  WOLFGANG A. MOZART The Magic Flute Overture, K. 620
  WOLFGANG A. MOZART Sinfonia Concertante for Four Winds E-flat major, K. 297b
  ANTONIN DVORAK Symphony No. 8 G major, Op. 88

 • Time

  15/07/202220:00

 • Location

  Hanoi Opera House

 • Ticket Price

  S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 (Sinh viên: 150.000) VNĐVNĐ

Performance Artists

Kim Xuân Hiếu

Conductor

Nguyễn Hoàng Tùng

Oboe

Tạ Trung Đức

Clarinet

Văn Thanh Hà

Bassoon

Tạ Tiến Đạt

Horn

Conductor HONNA TETSUJI
Oboe NGUYỄN HOÀN TÙNG
Clarinet TẠ TRUNG ĐỨC
Bassoon VĂN THANH HÀ
Horn TẠ TIẾN ĐẠT
   
WOLFGANG A. MOZART The Magic Flute Overture, K. 620
WOLFGANG A. MOZART Sinfonia Concertante for Four Winds E-flat major, K. 297b
ANTONIN DVORAK Symphony No. 8 G major, Op. 88