Skip to main content

Upcoming concert

filter

filter

TIME

CATEGORIES

LOCATIONS

09 Dec.

20:00 | Saturday

Hồ Gươm Theatre

Sojitz Family Classical Concert

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistBùi Công Duy
 • Chorus Master

14 Dec.

20:00 | Thursday

Vietnam National Academy of Music

VNSO - VNAM Special Concert 2023

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistAiman Mussakhajayeva
 • Chorus Master

22 Dec.

20:00 | Friday

Beethoven 9 Concert

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistPhạm Khánh Ngọc | Hanafusa Eriko | Serizawa Yoshimichi | Nguyễn Phúc Tiệp
 • Chorus MasterChorus & Chorus Master to be informed

26 Dec.

20:00 | Tuesday

St. Joseph's Cathedral, Hanoi

Cathedral Charity Concert

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistBùi Sơn Tùng | Phạm Văn Hiếu | Đào Mai Anh | Lê Hoàng Lan | Lê Phan Như Quỳnh | Lưu Ly Ly | Nguyễn Thái Hà
 • Chorus Master

01 Jan.

20:00 | Monday

Place to be informed

Hanoi Concert - New Year 2024

 • ConductorHonna Tetsuji
 • Soloist
 • Chorus Master

13 Jan.

20:00 | Saturday

Hồ Gươm Theatre

Acecook Happiness Concert

 • ConductorHonna Tetsuji
 • Soloist
 • Chorus Master

Discover VNSO 2022-2023 Concert Season