Skip to main content

Cathedral Charity Concert

Program

 • Cathedral Charity Concert

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Oboe
  BÙI SƠN TÙNG

  Trompet
  PHẠM VĂN HIẾU

  Violin
  ĐÀO MAI ANH

  Violin
  LÊ HOÀNG LAN

  Cello
  LÊ PHAN NHƯ QUỲNH

  Cello
  LƯU LY LY

  Organ, Cembalo
  NGUYỄN THÁI HÀ

  Chi tiết nội dung sẽ được thông báo sau


 • Time

  26/12/202320:00

 • Location

  St. Joseph's Cathedral, Hanoi

 • Ticket Price

  No ticket salesVNĐ

Performance Artists

Honna Tetsuji

Conductor

Bùi Sơn Tùng

Oboe

Phạm Văn Hiếu

Trumpet | Principal

Đào Mai Anh

Concertmistress

Lê Hoàng Lan

Concertmistress

Lê Phan Như Quỳnh

Cello

Lưu Ly Ly

Cello

Nguyễn Thái Hà

Piano

Conductor

HONNA TETSUJI

Oboe

BÙI SƠN TÙNG

Trompet

PHẠM VĂN HIẾU

Violin

ĐÀO MAI ANH

Violin

LÊ HOÀNG LAN

Cello

LÊ PHAN NHƯ QUỲNH

Cello

LƯU LY LY

Organ, Cembalo

NGUYỄN THÁI HÀ

Program to be informed