Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam xin chân thành cảm ơn các Nhà tài trợ Cá nhân năm 2018 về sự hỗ trợ cho các hoạt động biểu diễn hòa nhạc của chúng tôi.

 


• TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

Carl Sladen

Cassia Cotage – Phú Quốc

Nguyễn Đỗ Tùng Cương NDTC - Fundation & partners Head


• TÀI TRỢ VÀNG

Ikari Kenji

Ikari Tomoko

Kobayashi Kazumi

Kobayashi Noriaki

Nguyễn Mạnh Hải

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Phạm Quang Vinh

Phạm Thị Ngọc Thuý

Prof. Tsuboi Yoshiharu

Saito Takahisa

Toyoda Bobuo

Trần Trung Tính

Vũ Hải Anh

                          

 

• TÀI TRỢ BẠC

Hanazato Nobuhiko

Nakamura Masami

Okada Mitsuru

Shimon Tokuyama