img

VNSO SPECIAL CONCERT

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 17/12/2021
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 12
17
Thứ 6
img

ENEOS SPECIAL CONCERT

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 28/12/2021
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Bùi Công Duy Nguyễn Trinh Hương Phan Đỗ Phúc
Tháng 12
28
Thứ 3