Hòa nhạc đặc biệt Le Chauffage

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 22/01/2022
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Trần Lê Quang Tiến Trần Lê Bảo Quyên
Tháng 01
22
Thứ 7