img

TOYOTA SPECIAL CONCERT 2020

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
  • Thời gian: 19/06/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
Tháng 06
19
Thứ 6
img

VNSO Special Concert

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 06/08/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 08
06
Thứ 5