BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FINALE BEETHOVEN CYCLE X

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 18/12/2020
  • Danh mục: Chùm tác phẩm
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Đào Tố Loan Park Sung Min Lê Vành Khuyên Nguyễn Phúc Tiệp
Tháng 12
18
Thứ 6