img

HÒA NHẠC "SÁNG TẠO TƯƠNG LAI"

  • Địa điểm: Học viện báo chí và tuyên truyền, Hội trường C
  • Thời gian: 21/11/2021
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Nguyễn Khắc Thành
  • Độc tấu: Đào Mai Anh Trần Quang Duy
Tháng 11
21
CN