img

TOYOTA CONCERT 2021

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 06/01/2022
  • Danh mục: Hòa nhạc lưu diễn
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Phan Đỗ Phúc
Tháng 01
06
Thứ 5
img

TOYOTA CONCERT 2021

  • Địa điểm: Nhà hát Tp. HCM
  • Thời gian: 11/01/2022
  • Danh mục: Hòa nhạc lưu diễn
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Phan Đỗ Phúc
Tháng 01
11
Thứ 3