img

TOYOTA CONCERT

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 09/08/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc lưu diễn
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Đỗ Phương Nhi
Tháng 08
09
Thứ 6
img

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 123

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 22/08/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc đặt vé trước
  • Nhạc trưởng:Lê Phi Phi
  • Độc tấu: Liisi Nuora-Kapanen Lidya Dobvrevska
Tháng 08
22
Thứ 5