img

Family Concert

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
  • Thời gian: 29/05/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
Tháng 05
29
Thứ 6