BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FINALE BEETHOVEN CYCLE X

17 12 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Soprano ĐÀO TỐ LOAN
Alto LÊ VÀNH KHUYÊN
Tenor PARK SUNG MIN
Baritune NGUYỄN PHÚC TIỆP
Chorus Master PARK SUNG MIN

 

VIETNAM NATIONAL OPERA BALLET | HANOI VOICES CHOIR | HANOI FREUDE CHOIR | HANOI KOREAN WOMAN’S CHOIR | HANOI KOREAN CHURCH ZION CHOIR

 

Program | Chương trình

 
L. v. BEETHOVEN Symphony No. 9, Op. 125 D-minor

 

Nghệ sĩ khách mời của dàn nhạc đến từ khối ASEAN | Special Guest Orchestra Musicians from ASEAN

Bình luận