BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FINALE BEETHOVEN CYCLE X

18 12 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor          HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Soprano                                      ĐÀO TỐ LOAN

Alto                                           LÊ VÀNH KHUYÊN

Tenor                                           PARK SUNG MIN

Baritune                                      NGUYỄN PHÚC TIỆP

Chorus Master                             PARK SUNG MIN

VIETNAM NATIONAL OPERA BALLET | HANOI VOICES CHOIR | HANOI FREUDE CHOIR | HANOI KOREAN WOMAN’S CHOIR | HANOI KOREAN CHURCH ZION CHOIR

 

Program | Chương trình   

L. v. BEETHOVEN                                   Symphony No. 9, Op. 125 D-minor

 

Nghệ sĩ khách mời của dàn nhạc đến từ khối ASEAN | Special Guest Orchestra Musicians from ASEAN

 

Bình luận

Bình luận