bg
bg

bg

TOYOTA CONCERT TOUR IN HANOI

09/08/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Tue
May 21

30 May 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 121 | | HÒA NHẠC ĐẶ...

Nhạc trưởng | Conductor               Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Trombone                                  Yamamoto Ko-Ichiro

Dẫn truyện | Narrator                        Bùi Như Lai

Mua vé
14 Jun 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 122 | CHÙM TÁC PHẨM...

Nhạc trưởng | Conductor             TRẦN VƯƠNG THẠCH

Độc tấu | Soloist                       

Piano                                               NGUYỄN ĐỨC ANH

Mua vé
22 Aug 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 123

Nhạc trưởng | Conductor              LÊ PHI PHI

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                      Lidya Dobvrevska

Violin                                      Liisi Nuora-Kapanen

Mua vé
27 Sep 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂN...

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                Quách Hoàng Nhi

Violin                                                Tạ Khánh Linh

Clarinet                                             Nguyễn Mạnh Linh

Piano                                                Nguyễn Bá Tân

02 Nov 20:00 Sat HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor            Christopher Zimmerman

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                                 Bùi Công Duy

Violin                                              Chương Vũ

18 Nov 20:00 Mon HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - ĐÊM HÒA NHẠC PIANO BRAHMS

Nhạc trưởng | Conductor            Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                            Lưu Đức Anh

Piano                                            Lưu Hồng Quang

09 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT TOUR IN HANOI

Nhạc trưởng | Conductor        Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                        

Violin                                         Đỗ Phương Nhi

08 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Nguyễn Đức Anh - Piano

Doanh nghiệp tài trợ