Search

Home » Subscription


• HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC | SUBSCRIPTION SERIES 

23 & 24.02 Hanoi Opera House "VNSO Gala Season Opening Concert"

09.03 Hanoi Opera House

Subscription Concert vol. 98


23.03 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 99


14.04 VNAM Concert Hall Subscription Concert no. 100


04.06 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 101


04.08 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 102

14.09 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 103


06.10 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 104


29.11 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 105


15.12 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 106


05.01.2018 Hanoi Opera House Subscription Concert no. 107


Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House No. 1 Tràng Tiền, Hà Nội

Phòng hòa nhạc Lớn Học viện Âm nhạc QG Việt Nam VNAM Concert Hall - No. 77 Hào Nam, Hà Nội
Đăng ký trở thành Nhà tài trợ và Thành viên của chương trình Hòa nhạc đặt vé trước How to become VNSO's Patron & Member of Subscription concert series 17/18

Liên hệ | Contact

Ms. Phạm Việt Hồng

0904 630 775 | viethong75@gmail.com