Search

Home » Special


• HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT | SPECIAL CONCERT 10.03 "Hòa nhạc Đặc biệt | Special Concert" Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House

Nhạc trưởng | Conductor MARK KADIN

Piano LƯU HỒNG QUANG


12.05 "Hòa nhạc Giao hưởng đặc biệt vol. 2" Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Piano NGUYỄN THẾ VINH


02.09 - Hòa nhạc Quốc gia "ĐIỀU CÒN MÃI" Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House

Nhạc trưởng | Conductor LÊ PHI PHI


12.11 "Hòa nhạc Giao hưởng đặc biệt vol. 3" Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House

Nhạc trưởng | Conductor KIM XUÂN HIẾU

Violin BÙI CÔNG DUY


30.11 "Hòa nhạc Đặc biệt | Special Concert" Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Cello TSUTSUMI TSUYOSHI