Search

Home » VNSO SPECIAL CONCERT 2017

VNSO SPECIAL CONCERT 2017

HONNA TETSUJI CONDUCTOR 4 GREAT VIOLIN CONCERTOS BY BÙI CÔNG DUY
20:00, 25/10/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House
F. MENDELSSOHN Violin Concerto E minor, Op. 64
L. v. BEETHOVEN Violin Concerto D major, Op. 61
20:00, 26/10/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội | Hanoi Opera House
M. BRUCH Violin Concerto No. 1 G minor, Op. 26
J. BRAHMS Violin Concerto D major, Op. 77

Ticket Box

Gía vé | Price VND: S-600.000 | A-400.000 | B- 300.000
Vé bán tại | Ticket available at:
* NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI - No. 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* SKETCH TRAVEL - 3rd floor, Lancaster Buld., 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội - Tel. 0243 944 9510
* STAR LOTUS - 58 Tô Hiến Thành, Hà Nội
Tel. 0243 974 9710 (Vietnamese) - 0904 855 353 (Japanese)
*** HOTLINE (Giao vé miến phí | Free delivery):
0983 067 996 - 0913 489 858

Dates and Tickets

Poster