Search

Home » Cycle


• CHÙM TÁC PHẨM | CYCLE CONCERT 


26 & 27.04 VNSO L’Espace Series "Schubert Cycle IV" Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace Hanoi

Nhạc trưởng | Conductor KIM XUÂN HIẾU Trumpet PHẠM VĂN HIẾU

Trombone TRẦN HIỀN18 & 19.10 - VNSO L’Espace Series "Schubert Cycle V" Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace Hanoi

Nhạc trưởng | Conductor NGUYỄN KHẮC THÀNH

Cello ĐÀO TUYẾT TRINH

Flute NGUYỄN DIỆU HỒNG