Search

Home » L' ESPACE SERIES | SCHUBERT CYCLE IV

L' ESPACE SERIES | SCHUBERT CYCLE IV

L' Espace Hanoi - No. 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
KIM XUÂN HIẾU conductor | PHẠM VĂN HIẾU trumpet | TRẦN HIỀN trumbone

26 & 27 Tháng 4 | APR L' ESPACE SERIES "SCHUBERT CYCLE IV"


20:00 - L'Espace Hanoi - No. 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Nhạc trưởng | Conductor KIM XUÂN HIẾU


Độc tấu | Soloist PHẠM VĂN HIẾU trumpet


TRẦN HIỀN trombone


G. FAURE Pavane op. 50


B. G. MARCELLO Trumpet Concerto C minor


LAUNY GRONDAHL Trombone Concert


SCHUBERT Symphony no. 1 D major, D. 82 


Ticket Box

Dates and Tickets

Date Time S Seat A Seat B Seat

Wednesday, April 26, 201720:00 170.000 100.000 80.000
Thursday, April 27, 201720:00 170.000 100.000 80.000

Poster