DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM (VNSO)

MÙA DIỄN 2018 | TẢI VỀ (.pdf)

 

 

Buổi diễn tiếp theo

TOYOTA CONCERT TOUR 2018

10/08/2018

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

TOYOTA CONCERT TOUR 2018

11/08/2018

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

HÒA NHẠC TOYOTA 2018 TẠI TP. HCM

14/08/2018

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

Sun
Jul 22

24 Aug 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 112 Nhạc trưởng - Le Phi Phi
Nguyen Viet Trung - Piano
Mua vé
13 Sep 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 113 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Fukukawa Nobuaki - Horn
Mua vé
07 Oct 20:00 Sun HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 114 Nhạc trưởng - Gregor Meyer
Hartmut Schill - Violin
Mua vé
11 Aug 20:00 Sat TOYOTA CONCERT TOUR 2018 Nhạc trưởng - Le Phi Phi
Nguyen Viet Trung - Piano
02 Sep 14:00 Sun NATIONAL CONCERT - "ĐIỀU CÒN MÃI" Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Fukukawa Nobuaki - Horn
14 Dec 20:00 Fri VNSO & VNAMHÒA NHẠC ĐẶC BIỆT SỐ 4 - "MAHLER N... Nhạc trưởng - Gregor Meyer
Hartmut Schill - Violin
Mua vé
10 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT TOUR 2018 Nhạc trưởng - Le Phi Phi
Nguyen Viet Trung - Piano
11 Aug 20:00 Sat TOYOTA CONCERT TOUR 2018 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Fukukawa Nobuaki - Horn
14 Aug 20:00 Tue HÒA NHẠC TOYOTA 2018 TẠI TP. HCM Nhạc trưởng - Gregor Meyer
Hartmut Schill - Violin
25 Oct 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 115 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Le Phi Phi
Nguyen Viet Trung - Piano
Mua vé
28 Nov 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 116 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Fukukawa Nobuaki - Horn
Mua vé

Đăng ký tài trợ cá nhân
& thành viên hòa nhạc

Doanh nghiệp tài trợ

Acecook
Toyota
VNA
SDVN
BITEXCO GROUP
AJINOMOTO
HOTEL NIKKON
GA consultant
MUFG
NTT Việt nam
Melia
GOETHE
Japan Foundation
Institut Francais Ha noi
NHKSO TOKYO
NTW
More
Cassia